Biz Kimiz

CAN Kargo gün geçtikçe büyüyen profesyonel kadrosuyla,
Günümüz piyasa koşullarında, ülke çapında kuvvetli ve dinamik bir şekilde yer almak için güçlü, aktif ve verimli bir marka olmayı hedefleyerek yola çıkmıştır.
Şirketimiz üst düzeyde müşteri memnuniyetini hedef alarak uzun süreli, güvene dayalı iş ortaklığı yaklaşımını benimsemiştir.
Müşterilerine kesintisiz ve kaliteli servis verebilmek için gerekli kurumsal teknolojik yatırımları yapmış ve yapmaya devam etmektedir...

Ne Yapıyoruz

Sahip olduğu öz mal araçların yanı sıra
sözleşmeli tedarikçi alt yapısı ile yurtiçi taşıma ve dağıtım hizmetlerini müşteri talep ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
Güçlü sistemsel alt yapımız sayesinde iş süreçlerini izlenebilir kılmakta ve tüm dokümanları elektronik ortamda arşivleyerek
müşterilerine web servis üzerinden sunabilmektedir.

Kalite ve Çevre Politikamız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede ;

• Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı,
• Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi,
• Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı

Taahhüt ederiz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,
• Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,
• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,
• Sürekli gelişmeyi sağlamayı

Taahhüt ederiz.

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP