Şehirler arası taşımacılık ürünlerin şehirler arası mesafede gerekli güvenlik koşulları sağlanarak taşınması işlemidir şeklinde tanımlanabilir. Şehirler arası taşımacılığın her aşaması detaylı bir şekilde planlanmalı ve müşteri özelinde bir dağıtım modeli uygulanmalıdır. Bunun farkında olan Can Kargo, müşteri ve teslim edilecek paket özelinde bir süreç planlar ve bu sürecin doğru şekilde tamamlanması için çalışır. Bu taşımacılık türü uzun mesafeli olduğundan taşınmak istenen ürünlerin detaylı bir şekilde ve doğru malzemelerle paketlenmesi son derece önemlidir. Aksi takdirde taşınmak istenen ürün zarar görebilir ve müşteri mağduriyeti yaşanabilir. Bu nedenle şehirler arası taşımacılık hizmeti detaylı paketleme, paketleri sınıflandırarak depolama ve özenli dağıtım esaslarını içerir.